محصولات بهمان سنگ

 • سنگ مرمریت پرطاووسی نسکافه ای روشن ملیکا
 • سنگ مرمریت پرطاوسی نسکافه ای تیره ملیکا
 • سنگ مرمریت پرتقالی ارومیه
 • سنگ مرمریت دیپلمات
 • سنگ مرمریت دیپلمات گل درشت
 • سنگ مرمریت دیپلمات گل ریز
 • سنگ مرمریت کرم نسکافه ای اعلمی مشهد
 • سنگ مرمریت کاربنی اعلمی
 • سنگ مرمریت دیپلمات گل درشت
 • سنگ مرمریت کرم زیتونی ارومیه
 • سنگ مرمریت کرم زیتونی ارومیه
 • سنگ مرمریت کرم زیتونی ارومیه
 • سنگ مرمریت کرم ممتاز اعلمی مشهد
 • سنگ مرمریت کرم گل دار اعلمی مشهد
 • سنگ مرمریت سفید گل دار اعلمی مشهد
 • سنگ مرمریت سفید ممتاز اعلمی مشهد
 • سنگ مرمریت کرم گل دار
 • سنگ مرمریت اعلمی مشهد

درباره صنایع سنگ بهمان

صنایع سنگ بهمان با اخذ پروانه بهره برداری از صنایع و معادن استان اصفهان شروع به فعالیت کرد.
این کارخانه به تولید سنگ های تراورتن نیز میپردازد.
ازآنجایی که از ابتدای امر هدف مدیران کارخانه تولید سنگ با کیفیت مطلوب ، ضخامت مناسب و sort دقیق بوده است وهمواره رضایت مشریان در اولویت کار قرار داشت، موجب شد تا صنایع سنگ بهمان در زمره ی یکی از بهترین کارخانه های تولید سنگ قرار گیرد.

صنایع سنگ بهمان